Rólunk

 

Fő célunk a kulturált szórakozás, az érdeklődési körök erősítése, a baráti közösségek kialakulása, a fiatalok érdekképviselete.
 
Célul tűztük ki, hogy a közösségekben tevékenykedő fiataloknak, valamint az egész település ifjúságának kulturált szórakozási lehetőséget biztosítunk, teret adva az azonos érdeklődésű fiatalok találkozására, elősegítve ezzel a baráti közösségek erősödését. 
 
Segítjük a fiatalok közéleti részvételének szélesítését, a település civil kezdeményezéseinek összefogását, a gyermekek és a fiatalok érdekeinek képviseletét.
 
Közösségfejlesztő foglalkozások, ifjúsági felmérés, tapasztalatcsere út, tréningek. Kutatás, szomszédolás, vetélkedők, kistérségi ifjúsági találkozók, kerekasztal beszélgetések.
 
Céljaink: 
Biztosítani és szervezni olyan, a szabadidő kulturált eltöltését, és az egészséges életmódot szolgáltató programokat, amelyek a tagság, illetve a település és kistérség fiataljai érdeklődési körének megfelelnek. Generációk együttműködésének, a fiatalok érdekképviseleti és közéleti tevékenységeinek erősítése, önszerveződésének segítése. A szervezet alkalmanként közreműködik a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület programjainak megvalósításában.
 
Az egyesület a fenti célok teljesítése érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:
-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 
-hátrányos helyzetű fiatalok bevonása az egyesületbe és támogatása
hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
-környezetvédelem
-kulturális örökség megóvása
-kulturális tevékenység
-működési, bemutatkozási lehetőséget nyújtani az egyesületben működő és más amatőr és hivatásos kulturális, művészeti csoportok számára
-nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
-sporttevékenység
-széleskörű kapcsolatok kialakítása, tapasztalatcserék szervezése, az euroatlanti integráció elősegítése
-határon túli kapcsolatok kialakítása
-Teleház működésének segítése
-Szabadidős tevékenység